Breaking News

Sunday, 20 October 2019

मतगणना रिजल्ट विजय प्रत्याशी

मतगणना रिजल्ट विजय प्रत्याशी

ब्रेकिंग न्यूज़ रुद्रप्रयाग :
*ग्राम प्रधान
मचकंडी मधु देवी
अखोडी रेखा देवी
सेना गडसारी शिव प्रसाद
बाडव सुमन देवी
कादी मीना देवी
भणज सुशीला देवी
ककोला सुखबीर लाल
देवडी आरती देवी
कंडारा आरती देवी
टेमरिया गुड्डी देवी
बरमवाडी अनूप सिंह
तिनसोली मीना देवी
डंुंगर महिपाल सिंह
भणज शुशीला देवी
म्वोली योगीता देवी
जौला मनीषा देवी

*क्षेत्र पंचायत*
कंडारा माहेश्वरी गदेवी
कांदी रजनी देवी